Η διατήρηση της άγριας ζωής της Ελλάδας είναι ο κύριος στόχος μας. Η άγρια φύση είναι αξιοθαύμαστη, αλλά τα ενδιαιτήματά τους εξαφανίζονται υπό την πίεση του πολιτισμού και της ανθρώπινης επέκτασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την αειφόρο ανάπτυξη και την επιστημονικά ορθή χρήση των ανανεώσιμων πόρων . Έτσι, θα έχουν μεγαλύτερη αξία ως φυσικές τιμες από ότι ως βιότοπος για τους sapiens των οικοτόπων. Μέσω της άμεσης συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη χρήση των αγαθών ,που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, υπάρχει φυσικό συμφέρον να σταματήσει η καταστροφή του σπιτιού της άγριας ζωής. Σήμερα και τώρα αυτή είναι η μόνη ευκαιρία τους. Οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης ανανεώσιμων πόρων οδηγεί σε απώλεια εγγενών συμφερόντων για τη διατήρηση των οικοτόπων και σε καταστροφικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη φύση και τελικά για την την εξαφάνιση της άγριας ζωής. Ο καλύτερος σύμμαχος μας είναι η γνώση. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε για την άγρια φύση, τόσο καλύτερα μπορούμε να διαχειριστούμε και να κατευθύνουμε διαδικασίες για την προστασία της. Το καθήκον μας τώρα και στο μέλλον είναι να συγκεντρώσουμε αυτή τη γνώση και να τη μοιραστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.