Η φιλοσοφια της  Alter Wild Greece

Κύριος στόχος μας είναι η διατήρηση και η αειφόρος ανάπτυξη της ενδημικής βιοποικιλότητας των νησιών και των ακτών στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη, ως τουριστικό αξιοθέατο της υποβρύχιας αρχαιολογικής κληρονομιάς γύρω από τα νησιά και κατά μήκος της ακτής, με τη δημιουργία εύκολα προσβάσιμων υποθαλάσσιων αρχαιολογικών πάρκων. Ανάπτυξη όλων των ειδών του εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι τα υποβρύχια σαφάρι και φωτο-σαφαρι , αθλητικό ψάρεμα και ο κυνηγετικός τουρισμός.

Μέσω ενός οικονομικού ενδιαφέροντος για τις τοπικές επιχειρήσεις και την κοινωνία που δημιουργείται από τα τουριστικά και ερευνητικά έργα, θα συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πόρων της άγριας χλωρίδας και πανίδας στα νησιά και στις ακτές.

ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ

1. Διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας της νήσος Σαπιεντζα , όπως απαιτείται από τη Natura 2000

 • Απογραφή τους Κρι Κρι Αιγοκερο και Μουφλον στο νησι / προσδιορίζοντας τον αριθμό, την ηλικία και το φύλο τους/.
 • Εξερεύνηση των προστατευόμενων ειδών του νησιού και του βιότοπου τους/με ιδιαίτερη προτεραιότητα στους Κρι Κρι Αιγόκερους , Νησιώτικη Πέρδικα ,Μουφλον ,Δελφίνι, Το χιλιετή Δάσος από Κουμαριές και άλλα/.
 • Ανάπτυξη σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση των πληθυσμών τόσο της άγριας ζωής, ώστε να αποφευχθεί ο υπερπληθυσμός, οι γενετικές δυσπλασίες και οι επιδημίες.
 • Καθιέρωση μέτρων ασφαλείας για την προστασία του νησιού (καθώς και των υδάτων του) από τη λαθροθηρία ή την κακόβουλη εισβολή στην επικράτειά του.
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης του νησιού μέχρι σήμερα και προετοιμάσια σχέδιο ανάπτυξης.
 • Επιστημονικές αποστολες για εξερευνήσει του νησιου.
 • Βελτίωση της υποδομής του νησιού σε σχέση με τη ζωή και την υγεία των ζώων που το κατοικούν.
 • Δημιουργία ενός αρχαιολογικού μουσείου της νησιωτικής χλωρίδας και πανίδας για την περιοχή των υδάτων του νησιού Σαπιέντζα.
 • Ανακαίνιση και βελτίωση του κτιρίου του φάρου στο πλαίσιο του μουσείου.
 • Δημιουργία τουριστικών διαδρομών εως του φάρου.
 • Εξερεύνηση και περιγραφή των αντικειμένων στο υποθαλάσσιο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή των υδάτων του νησιού με σκοπό τη δημιουργία τουριστικού αξιοθέατου

2. Ανάπτυξη των φυσικών ανανεώσιμων πόρων του νησιού για τη δική του οικονομική βιωσιμότητα.

 • Δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος που ενσωματώνει τις τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους πόρους του νησιού και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Natura 2000 και την προστασία των αρχαιολογικών και φυσικών χώρων / αξιοθέατα στο νησί και γύρω από το νησί.
 • Διαφήμιση στην τηλεόραση και τα περιοδικά των τουριστικών προϊόντων για την Σαπιέντζα,Μεθώνη,Πύλο και γύρο περιοχές , που προσφέρονται από τις τοπικές επιχειρήσεις.

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το όραμά μας για το μέλλον είναι να δείξουμε τα οφέλη της άγριας ζωής από την αμοιβαία επωφελή συνεργασία κρατικών θεσμών με τοπικούς κατοίκους σε περιφέρειες με ευκαιρίες για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από αυτό το επεξηγηματικό παράδειγμα, θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε άλλα νησιά, προσελκύοντας ιδιώτες και οργανισμούς που επιθυμούν να βοηθήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη της άγριας ζωής σε όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα οικονομικά υγιές σχέδιο για την ανάπτυξη και διατήρηση τόσο των ανανεώσιμων φυσικών πόρων όσο και υπό κατάρρευση υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων.

ΕΥΘΥΝΗ

Ως ΚΟΙΝΣΕΠ οργάνωση, εκτιμούμε και σεβόμαστε βαθιά την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι εταίροι μας. Είτε σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, με κυβερνητικούς θεσμούς, ιδιωτικές εταιρείες ή μεμονωμένα άτομα, θα εκπληρώνουμε πάντα τις υποσχέσεις μας.